Historie

Mlynářské řemeslo patří v Čechách k těm nejstarším. Někteří historikové kladou vznik prvního vodou hnaného mlýna na území našeho státu již do 8. století. Nejstaršími držiteli mlýnů byly kláštery a prebendy, později města a vrchnosti, které je dávaly do dočasného, nebo i dědičného nájmu mlynářům. Dávka ze mlýna se platila podle počtu vodních kol a sestávala i z různých služeb vrchnosti. Důležitou institucí bývali ve středověku tzv. přísežní mlynáři. Ti vyměřovali a cejchovali strouhy, jezy a stavidla a zároveň byli rozhodčími ve sporech, které se týkaly mlynářských práv a povinností.

Náš mlýn

Dobová mince s vyobrazením Mikuláše II.První záznamy o existenci našeho mlýna (dřevěného vodního) jsou ze dne 13. 3. 1362, kdy ho jeho majitel - opavský vévoda Mikuláš II. vnuk Přemysla Otakara II. - věnoval své dceři jeptišce kláštera sv. Kláry v Opavě.

O předcích současných majitelů jsou záznamy již z roku 1712, ale rod Herberů se stal skutečnými vlastníky palhaneckého mlýna až koupí mlýna dne 11. 6. 1876. Mlýn koupil zakladatel rodu mlynářů Jan Herber a po jeho smrti se o mlýn starala jeho žena Marie Herberová.

Do mlýnské výroby byl zaveden převratný vynález té doby - mlecí válcové stolice - namísto mlýnských kamenů. Mlýnské stolice přinesly novou vyšší kvalitu výrobků, výrazné zvýšení produktivity práce, možnost zautomatizovat mlecí proces a uspořit pracovní sílu.

Historická fotografieV první vlně privatizace byl mlýn vrácen třem dcerám bývalého majitele mlýna pana Bedřicha Herbera, které ke dni 1.7.1992 tento mlýn převzaly. Pro správu restituovaného majetku vytvořily společnost s ručením omezeným, která převzala využívání nemovitostí a všechny obchodní aktivity mlýna, v té době určeného k uzavření.

V letech 1994-2010 proběhla v několika etapách kompletní rekonstrukce a modernizace celého provozu. Dnes naše společnost MLÝN HERBER spol. s r. o. působí úspěšně na trhu s mlýnskými výrobky a pokračuje v tradici výroby a prodeje tzv. Palhanecké mouky.

2012 © MLÝN HERBER