Mlýn Palhanec

Příjem suroviny

Mlýn PalhanecPo příjezdu vozidla do mlýna jsou odebrány vzorky pšenice a je proveden rozbor v laboratoři mlýna, zda jakost suroviny odpovídá deklarovaným znakům. Po uvolnění schválené suroviny laboratoří je pšenice vedena přes příjmový koš na automatickou průtočnou váhu. Po přečištění přes předčistírenský sítový třídič se vzduchovým kanálem je surovina následně uskladněna dle svých jakostních znaků v silech.

Čistírna mlýna

Dle potřeby mlýna se provádí takzvaný zámel (směs suroviny dle jakostních parametrů). Pšenice je dopravována z jednotlivých zásobníků na vyčistění a přípravu k mletí. Je vedena přes sítový třídič, kombinovaný čistírenský stroj, trier a na vířivý nakrápěcí stroj, kde je do pšenice dávkována pitná voda, nutná k zajištění správného mletí.

Mlýn PalhanecPo nadávkování vody je pšenice uložena do nerezových odležovacích zásobníků, kde odpočívá a voda dostane dostatek času, aby mohla vniknout do jádra zrna. Doba odležení závisí na teplotě okolního prostředí (ročním období) a tvrdosti pšenice.

Po odležení je pšenice vedena na odírací stroj, kde se odstraní mikrobiální a mikroskopické minerální nečistoty a naruší vazba mezi slupkou a endospermem pšenice. Všechny stroje v čistírně mlýna byly dodány švýcarsko - německou firmou Bühler.

Mlýn

Mlýn PalhanecVeškeré strojní zařízení ve vlastním mlýně je rovněž od firmy Bühler. Z čistírny mlýna je pšenice dopravována na válcové stolice, kde ze rozemílá. Pomocí pneumatické dopravy jsou následně meziprodukty vedeny na vysévače a samospádem na čističky krupic. Poté jde pšenice opět na válcové stolice, vysévače a čističky krupic.

Vždy po určité pasáži je odebrána tzv. "hotová pasážní mouka", která je ukládána do mezizásobníků. Po zvážení je mouka opět pomocí pneumatické dopravy nafoukána do moučných sil - míchaček. V těchto silech se mouka neustále míchá tak, aby hotový výrobek byl dokonale zhomogenizován.

Míchací uzel

Protože se mlýn snaží vyrábět mouku na míru všem svým odběratelům, byl instalován míchací uzel. Jedná se o soustavu průtočných automatických vah, mikrodávkovačů a homogenizátoru. Zařízení je opět od firmy Bühler a je řízeno z velína mlýna prostřednictvím systému kontinuálního míchání.

Různé typy mouk dle zámelů se v tomto míchacím uzlu přesně naváží, nadávkují a pomocí homogenizátoru upraví tak, aby odpovídaly potřebám našich zákazníků.

Moučné hospodářství a expediční zásobníky

Hotové mouky lze uskladnit zpět v moučných silech moučného hospodářství, nebo dle potřeby odbytu opět pomocí pneumatické dopravy dopravit do expedičních sil, které svým výkonem dovolují naložit cisterny během krátké doby a expedovat k zákazníkovi. Nakládka je prováděná plnicími hubicemi.

Balení

Mlýn PalhanecNáš mlýn má vlastní balící linku spotřebitelského balení, zakoupenou od italské firmy ICA - Bologna. Mouka se zde balí do papírových sáčků po 1 kg a slučuje do smrštitelné folie po 10 kg. Poté se ukládá na EUR palety po 600 kg a dle potřeb našich zákazníků je expedována do jejich velkoskladů.


2012 © MLÝN HERBER