SKLADOVÁNÍ, EXPEDICE A LOGISTIKY

VYSTAVĚLI JSME NOVÉ SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

MODERNIZACE SKLADOVÁNÍ, EXPEDICE a LOGISTIKY

Výstavbou nového moučného hospodářství jsme navýšili skladovou kapacitu výrobků na cca 1.800 tun. To nám umožňuje velmi efektivně s moukou pracovat po jejím namletí a zajistit tak našim zákazníkům dodávky vyrovnané kvality mouky.

Výrazně jsme vybudováním expedičního tunelu zvýšili bezpečnost výrobků v oblasti expedice volně ložených krmiv pro hospodářská zvířata a výrobny krmných směsí.

Pořídili jsme také nové soupravy pro přepravu mouky splňující nejvyšší standardy pro bezpečnost potravin.

KONTAKT