MODERNIZACE 

OD ROKU 2015 JSME INVESTOVALI DO MODERNIZACE 150 MIL KČ

VYBUDOVALI JSME MODERNÍ VÝROBNÍ LINKU PRO MIKRONOVÉ MLETÍ ZRNIN

Inovativní postup při zpracování zrnin mikronovým mletím (tzn. velmi jemné mletí) nám umožní uvést na trh celou řadu nových výrobků se specifickými vlastnostmi.

Jsou to výrobky, které mají příznivé nutriční potenciály (například vysoký obsah vlákniny) a zároveň je nedoprovázejí negativní technologické vlastnosti při jejich zpracování například v pekařském či pečivárenském průmyslu
a senzoricky jsou výrobky z této mouky zákazníky přijímány přívětivě.

Produkty z luštěnin jsou vhodné nejen pro lidskou výživu
( alternativní veganské uzeniny, burgery apod.) ale také
k obohacování krmných dávek pro mladý skot velmi kvalitním proteinem.

Produkty mikronového mletí je možno také použít
i v nepotravinářských oborech jako je průmysl papírenský, stavební, textilní apod.

DBÁME NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vybudováním nového moučného hospodářství jsme snížili množství potřebného aspiračního vzduchu a je tak nižší energetické zatížení ventilátorů a spiračních systémů. Tyto aspirační systémy jsem navíc osadili dvoustupňovou filtrací, která až o 90% snížila emise TZL do ovzduší.

MODERNIZACE SKLADOVÁNÍ, EXPEDICE a LOGISTIKY

Výstavbou nového moučného hospodářství jsme navýšili skladovou kapacitu výrobků na cca 1.800 tun. To nám umožňuje velmi efektivně s moukou pracovat po jejím namletí a zajistit tak našim zákazníkům dodávky vyrovnané kvality mouky.

Výrazně jsme vybudováním expedičního tunelu zvýšili bezpečnost výrobků v oblasti expedice volně ložených krmiv pro hospodářská zvířata a výrobny krmných směsí.

Pořídili jsme také nové soupravy pro přepravu mouky splňující nejvyšší standardy pro bezpečnost potravin.

KONTAKT