MINIMALIZACE EMISÍ

DBÁME NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DBÁME NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vybudováním nového moučného hospodářství jsme snížili množství potřebného aspiračního vzduchu a je tak nižší energetické zatížení ventilátorů a spiračních systémů. Tyto aspirační systémy jsem navíc osadili dvoustupňovou filtrací, která až o 90% snížila emise TZL do ovzduší.

KONTAKT